STEINERPEDAGOGISET OPINNOT

Ilmoittaudu viimeistään 31.8.2023 sähköpostilla info@laulukoulu.fi STEINERPEDAGOGISET OPINNOT, vastaa 25 op opintoja sekä STEINERPEDAGOGINEN HARJOITTELU, vastaa 10 op opintoja. Koulutuksen järjestää Laulukoulu ry Opinnoissa otetaan huomioon opiskelijan tausta ja tehtävät voi suorittaa omaa osaamista tukien. Opinnoissa käydään läpi pedagoginen kaari päiväkodista kouluun. Lisäksi on paljon musiikkia, muita taiteita, tarinankerrontaa ja nukketeatteria, taustafilosofiaa ja historiaa. Lähiopetukseen on osallistuttava 80%. Opintojen opettajat ovat ulkomailla ja Suomessa steinerpedagogiikkaa opiskelleita pedagogeja. Monella on akateeminen koulutus…