STEINERPEDAGOGISET OPINNOT

Ilmoittaudu viimeistään 31.8.2023 sähköpostilla info@laulukoulu.fi

STEINERPEDAGOGISET OPINNOT, vastaa 25 op opintoja sekä STEINERPEDAGOGINEN HARJOITTELU, vastaa 10 op opintoja. Koulutuksen järjestää Laulukoulu ry

Opinnoissa otetaan huomioon opiskelijan tausta ja tehtävät voi suorittaa omaa osaamista tukien. Opinnoissa käydään läpi pedagoginen kaari päiväkodista kouluun. Lisäksi on paljon musiikkia, muita taiteita, tarinankerrontaa ja nukketeatteria, taustafilosofiaa ja historiaa. Lähiopetukseen on osallistuttava 80%. Opintojen opettajat ovat ulkomailla ja Suomessa steinerpedagogiikkaa opiskelleita pedagogeja. Monella on akateeminen koulutus ja kaikilla on vuosikymmenen tausta steinerpedagogiikasta. Ensimmäisen kerran opetuksesta vastaavat: musiikin maisteri ja steinerpedagogi Judit Bàlint sekä musiikinopettaja (Bachelor of Education in MusicLuc) ja steinerpedagogi Luc van Kessel. Taustafilosofiaa opettaa ammattimuusikko ja antroposofisen kirjallisuuden kääntäjä Risto Suurla. Iloittaudu 31.8 mennessä: info@laulukoulu.fi

Opinnoista saa todistuksen, jossa luetellaan osaamistavoitteet: mitä koulutus on sisältänyt ja mitä tehtäviä opiskelija on tehnyt. Todistuksessa mainitaan myös kouluttajat. Opinnot vastaavat laajuudeltaan 25 op suoritusta eli 1 op vastaa 27 tunnin opiskelua. Tällä kuvataan koulutuksen suorittamiseen vaadittavaa työn määräa. Todistus annetaan hyväksytysti suoritetuista opinnoista. Hinta 828 € / vuosi tai 69 € / kk / 12 kk.

Jos olet jo suorittanut Steinerpedagogiset opintoja syventää nämä opinnot jo suoritettuja opintoja.

Voit suorittaa myös steinerpedagogisen harjoittelun jonka laajuus vastaa 10 op:n suoritusta. Harjoittelun voi suorittaa oman työnsä ohessa. Harjoittelun hinta on 360 € / kk tai 30 € kk 7 12 kk.

Vapaan sivistystyön osaamisperusteisen koulutuksen opintojen ideana on tunnistaa ja tunnustaa
opiskelijan aikaisempi osaaminen (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu 202:7). Näistä opinnoista kannattaa tarvittaessa hakea korvaavuutta. Kukin oppilaitos kuitenkin vastaa itse korvaavuuspäätöksestä.

Lähiopetus, 6,5 op vastaavat opinnot:
* taustafilosofia, ihmiskäsitys, steinerpedagogiikan historia

* didaktiikka: varhaiskasvatus, esiopetus, kouluopetus
* taideaineet: musiikki, liike, kuvataiteet, elävöittävä tarinankerronta: sadut, nukketeatteri ja näytelmät

* käsitöitä eri tekniikoin

Yksilötehtävät, 15 op vastaavat opinnot:
* esseet kirjallisuuslähteitä käyttäen, 3 kpl, 2 op / essee, yhteensä 6 op
* luontopäiväkirja osa I tai syventäen osa II, 1,5 op
* laulu-, loru- ja satukansio, osa I tai syventäen osa II, 2 op
* maalauskansio, akvarellimaalaukset, osa I tai syventäen osa II, 1,5 op
* taiteellinen työ, työskentelypäiväkirja, 3,5 op

* portfolio opinnoista, 2 op

Ryhmätehtävät, 2 op vastaavat opinnot:
* kirjallisuuspiiri, osa I tai syventäen osa II, 1 op

* nukketeatteriesitys tai pieni näytelmä, 1 op

Lähiopetuspäivät:

Lähiopetuspäivät ovat perjantaisin klo 17.00-20.30 (4 x 45 min) ja lauantaisin klo 9.00-16 (8 x 45 min).

*PE-LA 8.–9.9.2023, Laulukoulu, Ilmajoki

*Pe–LA 22.–23.9.2023, Laulukoulu, Ilmajoki

*PE-LA 6.–7.10.2023, Steinerkoulu ja tai Steinerpäiväkoti Sinilintu, Tampere

*PE-LA 27.–28.10.2023, Steinerkoulu ja tai päiväkoti Tiitiäinen, Vaasa

*PE-LA 18.–19.11.2023, Steinerpäiväkoti Pajulintu ja tai steinerkoulu, Seinäjoki

*PE-LA 12.–13.1.2024, Steinerpäiväkoti Pajulintu ja tai steinerkoulu, Seinäjoki

*PE-LA 26.–27.1.2024, Steinerkoulu ja tai Steinerpäiväkoti Sinilintu, Tampere

*PE-La 16.–17.2.2024, Steinerpäiväkoti Pajulintu ja tai steinerkoulu, Seinäjoki

*PE-LA 8.–9.3.2024, Steinerpäiväkoti Pajulintu ja tai steinerkoulu, Seinäjoki

*Pe–LA 12.–13.4.2024, Steinerkoulu ja tai päiväkoti Tiitiäinen, Vaasa

*PE-LA 26.–27.4.2024, Steinerkoulu ja tai Steinerpäiväkoti Sinilintu, Tampere

*PE-LA 17.–18.5.2024, Laulukoulu, Ilmajoki

*PE-LA 6.–7.9.2024, Laulukoulu, Ilmajoki

*PE-LA 20.–21.9.2024, Laulukoulu, Ilmajoki

Edullisia majoitusvaihtoehtoja on tarjolla koulutuspaikoissa.

STEINERPEDAGOGINEN HARJOITTELU, vastaa 10 op

Harjoitteluun kuuluu havainnointi, ryhmätilanteiden kuvaus ja opetus- tai muun ryhmätilanteen suunnittelu ja toteutus, harjoittelupäiväkirjan laatiminen ja palautekeskustelut. Iloittaudu 31.8 mennessä: info@laulukoulu.fi