Steinerpedagogiset opinnot

Täydennyshaku opintoihin! Ilmoittaudu viimeistään 5.10.2022 sähköpostilla

STEINERPEDAGOGISET OPINNOT, vastaa 25 op Opinnot järjestää Laulukoulu ry

Opinnoissa otetaan huomioon opiskelijan tausta ja tehtävät voi suorittaa omaa osaamista tukien. Opinnoissa käydään läpi pedagoginen kaari päiväkodista, ala- ja yläasteelle ja lukioon. Lisäksi on paljon musiikkia, muita taiteita, tarinankerrontaa ja nukketeatteria, taustafilosofiaa ja historiaa. Lähiopetukseen on osallistuttava 80%. Opintojen opettajat ovat ulkomailla ja Suomessa steinerpedagogiikkaa opiskelleita pedagogeja. monella on akateeminen koulutus ja kaikilla on vuosikymmenen tausta steinerpedagogiikasta. Ensimmäisen kerran opetuksesta vastaavat: musiikin maisteri ja steinerpedagogi Judit Bàlint sekä musiikinopettaja (Bachelor of Education in MusicLuc) ja steinerpedagogi Luc van Kessel. Taustafilosofiaa opettaa ammattimuusikko ja antroposofisen kirjallisuuden kääntäjä Risto Suurla. Iloittaudu 5.10 mennessä: info@laulukoulu.fi

Opinnoista saa todistuksen, jossa luetellaan osaamistavoitteet: mitä koulutus on sisältänyt ja mitä tehtäviä opiskelija on tehnyt. Todistuksessa mainitaan myös kouluttajat. Opinnot vastaavat laajuudeltaan 25 op suoritusta eli 1 op vastaa 27 tunnin opiskelua. Tällä kuvataan koulutuksen suorittamiseen vaadittavaa työn määrää. Todistus annetaan hyväksytysti suoritetuista opinnoista. Hinta 69 € / kk.

Vapaan sivistystyön osaamisperusteisen koulutuksen opintojen ideana on tunnistaa ja tunnustaa
opiskelijan aikaisempi osaaminen (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu 202:7). Näistä opinnoista kannattaa tarvittaessa hakea korvaavuutta. Kukin oppilaitos kuitenkin vastaa itse korvaavuuspäätöksestä.

Lähiopetus, 5 op vastaavat opinnot:
* taustafilosofia, ihmiskäsitys, steinerpedagogiikan historia
* didaktiikka: varhaiskasvatus, esiopetus, luokat 1–9, 10–12, 13 luokan opetusopetus
* taideaineet: musiikki, liike, kuvataiteet, elävöittävä tarinankerronta: sadut, nukketeatteri ja näytelmät
* käsitöitä eri tekniikoin

Yksilötehtävät, 15 op vastaavat opinnot:
* esseet kirjallisuuslähteitä käyttäen, 3 kpl, 2 op / essee, yhteensä 6 op
* luontopäiväkirja, 1,5 op
* laulu-, loru- ja satukansio, 2 op
* maalauskansio, akvarellimaalaukset, 1,5 op
* nukketeatterinuket tai vuodenaikapöytien hahmot, suunnittelu ja toteutus, työskentelypäiväkirja, 5op
* portfolio opinnoista, 2 op

Ryhmätehtävät, 2 op vastaavat opinnot:
* kirjallisuuspiiri, 1 op
* nukketeatteriesitys tai pieni näytelmä, 1 op

Lähiopetuspäivät:

Lähiopetuspäivät ovat perjantaisin klo 17.00-20.30 (4 x 45 min) ja lauantaisin klo 9.00-15.30 (7 x 45 min).
* PE-LA 7.–8.10.2022, Laulukoulu, Ilmajoki
* LA 12.11.2022, Steinerpäiväkoti Tiitiäinen, Vaasa
* PE-LA 13.–14.1.2023, Steinerpäiväkotu Pajulintu, Seinäjoki
* PE-LA 3.–4.2.2023, Steinerpäiväkotu Pajulintu, Seinäjoki
* PE-LA 17.–18.2.2023, Steinerpäiväkotu Pajulintu ja E-P:n Steinerkoulu, Seinäjoki
* PE-LA 10.–11.3.2023, E-P:n Steinerkoulu, Seinäjoki
* LA 25.3.2023, Steinerkoulu, Vaasa
* PE-LA 21.–22.4.2023, Steinerpäiväkotu Pajulintu, Seinäjoki
* PE-LA 5.–6.5.2023, Laulukoulu, Ilmajoki
* PE-LA 19–20.5.2023 Pajulintu, Seinäjoki, la mahdollisesti Tampereen Steinerkoulu ja päiväkoti
* PE-LA 19.–20.8.2023, Laulukoulu, Ilmajoki
* PE-la 8.–9.9.2023 Laulukoulu, Ilmajoki
* PE–LA 22.–23.9.2023 Laulukoulu, Ilmajoki

STEINERPEDAGOGISET OPINNOT, vastaa 12 op

Lähipäivät, taiteellinen työ ja kevyemmät tehtävät tehtävät. Hintaan 40 € / kk.

Lähipäivät 5 op + niistä portfolio 1 op + essee 1 op + nukketeatterinuket ja prosessista päiväkirja 5 op

Yhteensä opinnot vastaa, 12 op suoritusta.ainos
Download